Nárok na dovolenou při mateřské dovolené a rodičovském příspěvku

Plné znění otázky

Zaměstnankyně je od roku 2014 na mateřské dovolené a dovolenou ještě nečerpala. Nejsem si však jistá s nárokem na dovolenou. 1. Rok 2014 1.1.2014 - 16.8.2014 pracovala 17.8.2014 - 31.12.2014 byla na mateřské dovolené (PPM) má nárok na celých 20 dní? 2. Rok 2015 1.1.2015 - 28.2.2015 PPM 1.3.2015 - 31.12.2015 RP má nárok na dovolenou? 3. Rok 2016 1.1.2016 - 4.6.2016 RP 5.6.2016 - 31.12.2016 PPM na kolik dní má zaměstnankyně nárok? 4. Rok 2017 předpokládá se celý rok RP, bude mít nárok na dovolenou? V pracovní smlouvě je nárok na 20 dní dovolenou za kalendářní rok.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Čerpání dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Správný výpočet dovolené
Dovolená
Proplacení dovolené při odchodu na mateřskou dovolenou
Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)
Dovolená po mateřské dovolené

Související předpisy

§ 211-223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce