Nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Na kolik dnů dovolené má nárok zaměstnanec, jehož pracovní poměr trvá od 2. 5. 2017 do 31. 7. 2017 s tím, že je odměňován měsíční mzdou, kdy za neodpracovaný svátek se mzda nekrátí a v červnu čerpal 1 den dovolené? Jak by tomu bylo, pokud by jeho pracovní poměr trval od 3. 5. 2017 do 31. 7. 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Dovolená
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Krácení dovolené za nemoc
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku

Související předpisy

§ 211, 214 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce