Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec (pedagog) má smlouvu na dobu určitou do 31. 8. 2017. Dne 2. 5. 2017 se zaměstnanci stal pracovní úraz a je v pracovní neschopnosti. V pracovní neschopnosti bude patrně do konce roku 2017. Má otázka zní, zda bude pracovní poměr ukončen k 31. 8. 2017 nebo až ke dni ukončení nemocenské? Jak je to s náhradou za ztrátu na výdělku - bude vyplácena ke dni ukončení pracovního poměru, tj. 31. 8. 2017 nebo až ke dni ukončení nemocenské? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uplynutí doby
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Doba trvání pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Cesta do zaměstnání
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Skončení pracovního poměru
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Co přináší novela zákoníku práce
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz - externí pracovník
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Krácení dovolené, pracovní úraz
Okamžité zrušení pracovního poměru
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Bezpečnostní listy na pracovišti
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 53, 271p zákona 262/2006 Sb., zákoník práce