Výpověď podaná zaměstnancem

Plné znění otázky

Pokud zaměstnanec dá výpověď s výpovědní lhůtou dva měsíce, která začíná od následujícího měsíce po podání výpovědi, musí zaměstnanec tuto lhůtu dodržet? Může mu zaměstnavatel nechat uhradit ušlé výdaje tím, že nepřišel do práce nebo může uložit jiný "trest" zaměstnanci, pokud se s zaměstnavatelem nedohodnou na tom, že může pracovní poměr ukončit dříve? Je problém v tom, že by měl zaměstnanec dvě zaměstnání najednou, pokud by bývalou práci opustil dříve, než skončila výpovědní lhůta (pracovní poměr stále trval), a už nastoupil do nového zaměstnání (kromě toho, že můžu uplatňovat slevu na dani pouze u jednoho zaměstnavatele)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Hromadné propouštění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Neomluvená absence zaměstnance
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Nařízení neplaceného volna
Způsob ukončení pracovního poměru
Průměrný výdělek - výpočet
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nadbytečnost zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců

Související předpisy

§ 50, 55 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 50 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti