Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění

a úskalí právní úpravy

Léto jako součást střídajících se ročních období je jednou z nejvíce oblíbených částí kalendářního roku mnohých z nás. Trávíme jej kupříkladu s rodinou na dovolené u moře či u rybníka, avšak naleznou se i tací, kteří jej věnují práci s dětmi a mládeží, např. svou aktivní účastí na dětském táboře nebo sportovním soustředění. Cílem tohoto článku je zhodnocení právní úpravy konkrétní překážky v práci na straně zaměstnance v zákoníku práce.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) neposkytuje toliko obecnou definici překážek v práci, a tak právní doktrína a příslušná judikatura Nejvyššího soudu České republiky nahlíží na překážku v práci na straně zaměstnance jako na situaci, která nastala v důsledku nemožného plnění základních pracovněprávních povinností ze strany zaměstnance, a ten není povinen vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a zaměstnavatel není povinen mu přidělovat…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků