Úhrada sick day

Plné znění otázky

Zajímalo by nás, zda za sick day můžeme poskytovat mzdu nebo zda musíme poskytovat náhradu mzdy. Je to na uvážení zaměstnavatele? V současnosti poskytujeme mzdu za sick day ve 100%. Chceme si ověřit, zda je náš postup správný.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dítě předškolního věku s diagnozou diabetes 1. typu
Čerpání prostředků z FKSP
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Doprovod k lékaři
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Náhrada platu za testování
Překážka na straně zaměstnance
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Podíly na zisku a program Antivirus
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Osobní překážky v práci - doprovod
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Zkušební doba
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Překážka v práci
Pracovní volno s náhradou mzdy
Neplacené volno
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Povinné testování zaměstnanců

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Přestěhování
Vlastní svatba
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená versus překážky v práci
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Prostoj
Svatba blízké osoby
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce