Překážka na straně zaměstnance

Plné znění otázky

Je zaměstnavatel povinen uvolnit zaměstnance na jednání komise rady města, které se koná v pracovní době zaměstnance? Má zaměstnanec v tomto případě nárok na náhradu mzdy/platu? Má zaměstnavatel nárok na refundaci od obce? Obec nemá zastupitelstvem ani radou města schváleny žádné pokyny k této situaci. Lze výkon funkce člena rady města považovat za veřejnou funkci nebo výkon občanské povinnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanci nerezidenta
Antivirus C - opravný přehled
Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti
Doprovod k lékaři
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Úhrada sick day
Náhrada platu za testování
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Podíly na zisku a program Antivirus
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Nařízená dovolená
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Překážka v práci
Posun času a překážka
Pracovní volno s náhradou mzdy

Související články

Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Změny v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Prostoj
Svatba blízké osoby
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Výkon práce pro účely dovolené
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související předpisy

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)