Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují již dlouhá léta poměrně intenzivně využívaný pracovněprávní institut, jakkoli je v ustanovení § 74 odst. 1 zákoníku práce stanoveno, že plnění svých úkolů má zaměstnavatel zajišťovat především prostřednictvím zaměstnanců v pracovním poměru.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tedy představují svým charakterem (nejen ve zdravotním pojištění) značně specifickou problematiku. Ve zdravotním pojištění existuje na straně jedné návaznost na právní úpravu nemocenského pojištění, a to výší částek rozhodných u vybraných skupin zaměstnanců pro účast na pojištění, na straně druhé má samostatnou právní úpravu týkající se například plnění oznamovací povinnosti, a to v § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků