Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Mám vlastní s.r.o. – jediný společník a zároveň jednatel. Chtěl bych zaměstnat svoji přítelkyni, které je v současné době na rodičovské dovolené, na DPČ na pozici administrativní pracovník. Pracovní doba by byla 2x týdně 2 hodiny a fixní měsíční odměna by byla 2 499 Kč.

1. Jedná se v tomto případě o zaměstnání malého rozsahu?

2. Bude se platit sociální a zdravotní pojištění? Předpokládám, že nikoliv, když nebyla překročena rozhodující částka a zdravotní pojištění v současnosti platí stát z důvodu rodičovské dovolené. 

3. Je třeba nahlásit zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovně, když nebyla a ani nebude překročena rozhodující částka 2 500 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Odstupné
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Konkurenční doložka
Neomluvená absence a krácení dovolené
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zaměstnání malého rozsahu
Česká firma a slovenský zaměstnanec