Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Mám vlastní s.r.o. – jediný společník a zároveň jednatel. Chtěl bych zaměstnat svoji přítelkyni, které je v současné době na rodičovské dovolené, na DPČ na pozici administrativní pracovník. Pracovní doba by byla 2x týdně 2 hodiny a fixní měsíční odměna by byla 2 499 Kč.

1. Jedná se v tomto případě o zaměstnání malého rozsahu?

2. Bude se platit sociální a zdravotní pojištění? Předpokládám, že nikoliv, když nebyla překročena rozhodující částka a zdravotní pojištění v současnosti platí stát z důvodu rodičovské dovolené. 

3. Je třeba nahlásit zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovně, když nebyla a ani nebude překročena rozhodující částka 2 500 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o pracovní činnosti
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Odstupné
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně