Diskriminace na pracovišti

Zaměstnavatelé a další subjekty mají povinnost dodržovat právo na rovné zacházení, a to ve všech fázích pracovního poměru. Co si pod tím přesně představit? Cílem tohoto článku je osvětlit pojem diskriminace na pracovišti a její možné podoby demonstrovat na konkrétních případech, které řešil veřejný ochránce práv. Budu postupovat od definice diskriminace, přes jednotlivé fáze pracovního poměru, k přípustným formám rozdílného zacházení. V závěru krátce shrnu, jaké má oběť diskriminace možnosti obrany.

Při psaní článku jsem vycházela z nedávno vydaného sborníku stanovisek veřejného ochránce práv1), na kterém jsem se podílela. Sborník je veřejně dostupný na oficiálních stránkách veřejného ochránce práv www.ochrance.cz. Pojem „veřejný ochránce práv“ či zkráceně „ochránce“ zahrnuje i veřejnou ochránkyni práv.

Co je diskriminace podle zákona

Za diskriminaci se někdy ve společnosti označuje jakákoli nespravedlnost. Jedná se ale také o právní pojem, který definuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků