Co přinesou nové evropské směrnice v oblasti pracovního práva

Vydáno: 11 minut čtení

Evropská unie je v poslední době velmi aktivní v oblasti pracovního práva, zejména v oblasti rovného odměňování, minimální mzdy a zaměstnanců digitálních platforem. Přinášíme zde přehled nejdůležitějších evropských směrnic, na jejichž dopady by se měli zaměstnavatelé včas připravit.

CO PŘINESOU NOVÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA
Mgr.
Vojtěch
Kalina
Mgr.
Lucie
Krejčí
Směrnice týkající se rovného odměňování žen a mužů
Nejvýraznější změny zaměstnavatelům přinese evropská směrnice týkající se rovného odměňování žen a mužů, kterou jsou členské země povinny implementovat do 7. 6. 2026. Podle získaných informací z Ministerstva práce a sociálních věcí se již připravuje související návrh zákona. Rovného odměňování mužů a žen bude dosaženo především posílením transparentnosti odměňování.
Mzdou se ve smyslu této směrnice rozumí kromě klasické základní mzdy/platu i jakékoli příplatky, bonusy, prémie a jiné hmotné a finanční výhody poskytované zaměstnancům.
Směrnice bude platit pro všechny zaměstnance, včetně tzv. dohodářů.
Povinnosti při náboru
Zaměstnavatelé budou nově nuceni poskytnout uchazeči informaci o nástupní mzdě ještě před samotným pohovorem – nejlépe již v inzerátu, alespoň ve formě rozmezí (+– 10 %). V průběhu výběrových řízení nebude rovněž možné se uchazeče vyptávat na jeho současný či předchozí plat či mzdu.
Inzerované pracovní pozice budou dále muset být genderově neutrální (např. „asistent/ka ředitele“).
Povinnosti vůči zaměstnancům
Většina nových povinností

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Těhotenství a pracovní poměr
Diskriminace na pracovišti
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

DPČ a hodinová mzda
Úklidové služby
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Exekuce/odstupné
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Nárok na dovolenou učitelky v MŠ po návratu z rodičovské dovolené
Neplatné ukončení pracovního poměru
Rozsah nabídkové povinnosti po odvolání vedoucího
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Nařízení neplaceného volna
Statutární zástupce
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce