Právo na dovolenou i za dobu sporu o neplatnost výpovědi: rozsudek Nejvyššího soudu (opět) v rozporu se závěry Soudního dvora EU

Vydáno: 21 minut čtení

Vzniká zaměstnanci, který vyhrál spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru a opětovně nastoupil k výkonu práce podle pracovní smlouvy, za dobu tohoto sporu právo na dovolenou za kalendářní rok? Nebo je nutno toto období posoudit jako dobu, která se pro účely práva na dovolenou nepovažuje za výkon práce, protože zaměstnanec pro zaměstnavatele nepracoval?

Právo na dovolenou i za dobu sporu o neplatnost výpovědi: rozsudek Nejvyššího soudu (opět) v rozporu se závěry Soudního dvora EU
JUDr.
Jan
Vácha
Ph.D.
Soudní dvůr Evropské unie
ve svém nedávném rozsudku1)
posuzoval právní otázku
, jak musí být vykládán článek 7 odst. 1 směrnice o pracovní době2) ve vztahu k české vnitrostátní judikatuře, podle níž
zaměstnanec, který byl protiprávně propuštěn ze zaměstnání a poté do něj znovu přijat v souladu s vnitrostátním právem v návaznosti na soudní rozhodnutí o zrušení jeho propuštění, nemá právo na placenou dovolenou za kalendářní rok za období od data propuštění ze zaměstnání do dne, kdy do něj byl znovu přijat, z důvodu, že tento zaměstnanec během této doby pro zaměstnavatele skutečně nepracoval
.
Předběžná otázka tedy cílila na to, zda článek 7 odst. 1 směrnice o pracovní době brání soudům v zamítnutí práva zaměstnance na dovolenou za dobu, kdy mu dle zákona přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
Dospěl k závěru, že v této situaci nemůže být právo na dovolenou zaměstnance vázáno na podmínku, že skutečně pracoval. Také konstatoval, že je pro vznik práva na dovolenou za výše uvedené období irelevantní, že výše náhrady mzdy, která má být podle vnitrostátního práva vyplacena protiprávně propuštěnému zaměstnanci
,
v zásadě odpovídá průměrnému výdělku, který by tento zaměstnanec pobíral, kdyby nebyl propuštěn.
Účel této náhrady mzdy je totiž odlišný od účelu práva na dovolenou, kdy má nahradit zaměstnanci mzdu, která mu nebyla vyplacena v důsledku protiprávního propuštění ze zaměstnání.
Tento závěr je odlišný od závěrů Nejvyššího soudu k dané problematice, a proto bude muset Nejvyšší soud svou dosavadní judikaturu přehodnotit.
O skutkové podstatě sporu
Zaměstnankyně byla zaměstnaná u Ředitelství silnic a dálnic na základě pracovní smlouvy, přičemž
obdržela výpověď z pracovního poměru
. Zaměstnankyně zaměstnavateli v souladu s dikcí § 69 odst. 1

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Přímý a nepřímý účinek směrnic EU v pracovněprávních vztazích
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Klady a zápory sdíleného pracovního místa

Související otázky a odpovědi

Mzdové listy
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neplatné ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Krácení dovolené
Výpověď pracovní smlouvy
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Nárok na dovolenou za rok 2021
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce