Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou

Vydáno: 7 minut čtení

Změny, které přinesl zákon č. 358/2022 Sb. v předpisech o nemocenském pojištění, se významně promítly s účinností od 1. 12. 2022 rovněž do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Na tyto změny se v dalších řádcích zaměřím.

Otcovská dovolená

Když se dávka otcovské poporodní péče (otcovská) stala s účinností od 1. 2. 2018 součástí systému dávek nemocenského pojištění a mnozí otcové jako zaměstnanci projevili zájem ji pobírat, bylo zřejmé, že musejí najít nějaký titul, na jehož základě bude po podpůrčí dobu zmíněné dávky omluvena jejich nepřítomnost v práci. V praxi šlo nejčastěji o rodičovskou dovolenou ve smyslu ustanovení § 196 ZP, kterou může zaměstnanec – muž čerpat od narození dítěte, a zaměstnavatel je povinen žádosti o její čerpání vyhovět, vyloučeno nebylo ale ani poskytnutí tzv. neplaceného volna, pokud o ně zaměstnanec za tímto účelem požádal a zaměstnavatel k takovému postupu svolil. Už tenkrát se objevil občas pojem „otcovská dovolená“, aniž by měl oporu v pracovněprávních předpisech. Nyní je tomu jinak.

Základní principy

Novelou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

K některým změnám v nemocenském pojištění
Nemocenské pojištění a nemocenské dávky v praxi
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
K některým změnám v nemocenském pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Sociální zabezpečení studentů
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část

Související předpisy

358/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Potvzení o trvání DPN
Neplacené volno po část dne
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Výdělek v průběhu nemocenské
Stanovení podpůrčí doby - covid
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Nárok na řádnou dovolenou
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru