Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou

Vydáno: 7 minut čtení

Změny, které přinesl zákon č. 358/2022 Sb. v předpisech o nemocenském pojištění, se významně promítly s účinností od 1. 12. 2022 rovněž do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Na tyto změny se v dalších řádcích zaměřím.

Otcovská dovolená

Když se dávka otcovské poporodní péče (otcovská) stala s účinností od 1. 2. 2018 součástí systému dávek nemocenského pojištění a mnozí otcové jako zaměstnanci projevili zájem ji pobírat, bylo zřejmé, že musejí najít nějaký titul, na jehož základě bude po podpůrčí dobu zmíněné dávky omluvena jejich nepřítomnost v práci. V praxi šlo nejčastěji o rodičovskou dovolenou ve smyslu ustanovení § 196 ZP, kterou může zaměstnanec – muž čerpat od narození dítěte, a zaměstnavatel je povinen žádosti o její čerpání vyhovět, vyloučeno nebylo ale ani poskytnutí tzv. neplaceného volna, pokud o ně zaměstnanec za tímto účelem požádal a zaměstnavatel k takovému postupu svolil. Už tenkrát se objevil občas pojem „otcovská dovolená“, aniž by měl oporu v pracovněprávních předpisech. Nyní je tomu jinak.

Základní principy

Novelou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

K některým změnám v nemocenském pojištění
Nemocenské pojištění a nemocenské dávky v praxi
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Krizové ošetřovné prakticky
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině

Související otázky a odpovědi

Potvzení o trvání DPN
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Neplacené volno po část dne
Stanovení podpůrčí doby - covid
Ošetřovné: Covid-19
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Zaměstnanec a dozorčí rada
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

358/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem