Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem

Vydáno: 9 minut čtení

Základní povinností zaměstnavatele je odvádění pojistného ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které jsou jeho zaměstnanci pojištěni. Zaměstnavatelé odvádějí jak jednu třetinu z celkové částky pojistného sraženou zaměstnanci, tak dvě třetiny, které platí sami. Zdravotní pojišťovně musí být odvedeno pojistné ve výši 13,5 % z úhrnu příjmů zaměstnance, započitatelných v příslušném kalendářním měsíci do vyměřovacího základu, zaokrouhleno na celou korunu směrem nahoru (viz ustanovení § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Tímto způsobem vypočtená výše pojistného představuje částku, kterou je zaměstnavatel za zaměstnance povinen zdravotní pojišťovně odvést.

Pokud se na zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu minimum dané právní úpravou zdravotního pojištění, pak musí vyměřovací základ zaměstnance při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc činit v roce 2022 alespoň 16 200 Kč.

Chybný postup zaměstnavatele

Zaměstnavatel postupuje v rozporu s platnou právní úpravou tehdy, pokud platí pojistné:

  • opožděně, tj. po dni splatnosti, kterým je u zaměstnavatele za příslušný kalendářní měsíc nejpozději 20. den následujícího kalendářního měsíce, vždy připsáním úhrady na účet zdravotní pojišťovny. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den;
  • v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem, případně neplatí pojistné vůbec;
  • pod špatným variabilním symbolem (hromadný plátce - zaměstnavatel správně poukazuje platby pod variabilním symbolem IČ,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Neomluvená absence a krácení dovolené
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Odstupné
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené