Zdravotní pojištění - specifické situace u neplaceného volna

Vydáno: 11 minut čtení

V případě neplaceného volna (nebo neomluvené absence) zaměstnance je důležité, zda musí být při odvodu pojistného dodržen u zaměstnance minimální vyměřovací základ, eventuálně jeho poměrná část, či nikoli. Případná nepřítomnost v zaměstnání z důvodu neplaceného volna placení pojistného přímo neovlivňuje, při stanovení vyměřovacího základu se primárně přihlíží k potřebě dodržet při odvodu pojistného zákonné minimum.

V další analýze vycházejme ze zadání, že pro zaměstnance (i zaměstnavatele - plátce pojistného) standardně platí ustanovení o povinnosti dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrnou část. Za této situace lze konstatovat, že v zaměstnání, ve kterém bylo zaměstnanci poskytnuto po celý kalendářní měsíc neplacené volno, je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda, což je v roce 2022 pro účely zdravotního pojištění částka 16 200 Kč. Pojistné činí 13,5 % z této částky, tj. 2 187 Kč. Celou částku 2 187 Kč uhradí zaměstnanec zaměstnavateli (viz § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů), který ji pak dále odvede v rámci hromadné platby pojistného za všechny zaměstnance za daný kalendářní měsíc. Trvá-li neplacené volno kratší dobu než celý kalendářní měsíc, je vyměřovacím základem dosažený příjem, pokud činí alespoň 16 200 Kč.

Pokud nastane v rámci kalendářního měsíce některá ze skutečností snižujících minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., musí být dodržena poměrná část minima podle počtu kalendářních dnů jejíh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - neplacené volno ve specifických situacích
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Neplacené volno
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Neplacené volno po část dne
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění