Zdravotní pojištění - specifické situace u neplaceného volna

Vydáno: 11 minut čtení

V případě neplaceného volna (nebo neomluvené absence) zaměstnance je důležité, zda musí být při odvodu pojistného dodržen u zaměstnance minimální vyměřovací základ, eventuálně jeho poměrná část, či nikoli. Případná nepřítomnost v zaměstnání z důvodu neplaceného volna placení pojistného přímo neovlivňuje, při stanovení vyměřovacího základu se primárně přihlíží k potřebě dodržet při odvodu pojistného zákonné minimum.

V další analýze vycházejme ze zadání, že pro zaměstnance (i zaměstnavatele - plátce pojistného) standardně platí ustanovení o povinnosti dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrnou část. Za této situace lze konstatovat, že v zaměstnání, ve kterém bylo zaměstnanci poskytnuto po celý kalendářní měsíc neplacené volno, je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda, což je v roce 2022 pro účely zdravotního pojištění částka 16 200 Kč. Pojistné činí 13,5 % z této částky, tj. 2 187 Kč. Celou částku 2 187 Kč uhradí zaměstnanec zaměstnavateli (viz § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů), který ji pak dále odvede v rámci hromadné platby pojistného za všechny zaměstnance za daný kalendářní měsíc. Trvá-li neplacené volno kratší dobu než celý kalendářní měsíc, je vyměřovacím základem dosažený příjem, pokud činí alespoň 16 200 Kč.

Pokud nastane v rámci kalendářního měsíce některá ze skutečností snižujících minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., musí být dodržena poměrná část minima podle počtu kalendářních dnů jejíh

Související dokumenty

Související články

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Neplacené volno
Neplacené volno po část dne
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku