Smrt v podmínkách zdravotního pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaniká účast na zdravotním pojištění smrtí pojištěnce. V případě smrti je důležité, v jaké kategorii je pojištěnec v daný den evidován u zdravotní pojišťovny, tedy zda se jedná o zaměstnance, OSVČ, "státního pojištěnce" nebo o osobu bez zdanitelných příjmů, přičemž je samozřejmě možný i přípustný souběh některých kategorií.

V následujícím textu se zaměříme na postupy zaměstnavatele v případě smrti zaměstnance a dále na dědické řízení u tzv. samopláteckých skupin.

I. Zaměstnavatelé

Při řešení jednotlivých případů primárně vycházejme z předpokladu, že se na zaměstnance (a tedy i na zaměstnavatele jako plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ. Výjimky, kdy pro osobu jako zaměstnance zákonné minimum ve zdravotním pojištění neplatí, jsou v textu rovněž uvedeny. Vysvětlíme si postup zaměstnavatele při sjednání jednak pracovní smlouvy, jednak některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v situaci, kdy zaměstnanec zemře.

Oznamovací povinnost

Protože smrtí dochází ke skončení pracovněprávního vztahu, musí zaměstnavatel vždy provést v zákonné osmidenní lhůtě odhlášení zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny kódem "O" na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele, případně s poznámkou, že se jedná o smrt (zaměstnanec zemřel).

Pracovní smlouva

Obecně platí, že na rozdíl od dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (viz dále) nehraje u pracovních smluv roli částka příjmu ve výši 3 500 Kč, resp. 10 000 Kč, ale pojistné se odvádí z jakékoli výše příjmu, tedy včetně potřeby případného dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu 16 200 Kč. Je pravdou, že pokud je příjem zaměstnance za daný kalendářní měsíc alespoň na úrovni minimální mzdy, tak zaměstnavatel odvede při smrti zaměstnance pojistné z dosaženého příjmu, čímž bude minimum ve zdravotním pojištění zabezpečeno. U zkrácených pracovních úvazků nebo u dohod (jako jediného zaměstnání) však může dojít k sit

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pohřeb spoluzaměstnance
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související články

Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
363/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Příjem na základě pracovní smlouvy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ