Smrt v podmínkách zdravotního pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaniká účast na zdravotním pojištění smrtí pojištěnce. V případě smrti je důležité, v jaké kategorii je pojištěnec v daný den evidován u zdravotní pojišťovny, tedy zda se jedná o zaměstnance, OSVČ, "státního pojištěnce" nebo o osobu bez zdanitelných příjmů, přičemž je samozřejmě možný i přípustný souběh některých kategorií.

V následujícím textu se zaměříme na postupy zaměstnavatele v případě smrti zaměstnance a dále na dědické řízení u tzv. samopláteckých skupin.

I. Zaměstnavatelé

Při řešení jednotlivých případů primárně vycházejme z předpokladu, že se na zaměstnance (a tedy i na zaměstnavatele jako plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ. Výjimky, kdy pro osobu jako zaměstnance zákonné minimum ve zdravotním pojištění neplatí, jsou v textu rovněž uvedeny. Vysvětlíme si postup zaměstnavatele při sjednání jednak pracovní smlouvy, jednak některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v situaci, kdy zaměstnanec zemře.

Oznamovací povinnost

Protože smrtí dochází ke skončení pracovněprávního vztahu, musí zaměstnavatel vždy provést v zákonné osmidenní lhůtě odhlášení zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny kódem "O" na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele, případně s poznámkou, že se jedná o smrt (zaměstnanec zemřel).

Pracovní smlouva

Obecně platí, že na rozdíl od dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (viz dále) nehraje u pracovních smluv roli částka příjmu ve výši 3 500 Kč, resp. 10 000 Kč, ale pojistné se odvádí z jakékoli výše příjmu, tedy včetně potřeby případného dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu 16 200 Kč. Je pravdou, že pokud je příjem zaměstnance za daný kalendářní měsíc alespoň na úrovni minimální mzdy, tak zaměstnavatel odvede při smrti zaměstnance pojistné z dosaženého příjmu, čímž bude minimum ve zdravotním pojištění zabezpečeno. U zkrácených pracovních úvazků nebo u dohod (jako jediného zaměstnání) však může dojít k sit

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pohřeb spoluzaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
363/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Příjem na základě pracovní smlouvy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění