Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022

Vydáno: 8 minut čtení

Od 1. 4. 2022 se po 2 letech zvýšilo životní minimum z 3 860 Kč na 4 250 Kč (nařízení vlády č. 75/2022 Sb.), tím dojde k dalšímu zvýšení základní nezabavitelné částky na osobu dlužníka i na vyživované osoby a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách). Normativní náklady na bydlení, které mají vliv na výpočet nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy, se zvýšily prosincovým nařízení vlády č. 507/2021 Sb.

V lednu 2022 byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 17/2022 Sb.), která výrazně navýšila normativní náklady na bydlení pro rok 2022 (z důvodu zvýšení cen energií), a která měla vést k usnadnění přístupu k příspěvku na bydlení. I nadále však trvají rozpory, zda o 1 120 Kč navýšené normativními náklady na bydlení ovlivňují i výpočet nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy. Podle právního názoru Ministerstva spravedlnosti je potřeba v roce 2022 pod normativními náklady na bydlení pro účely výpočtu nezabavitelných částek rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb., tj. částku 7 935 Kč (6 815 Kč + 1 120 Kč) – více na stránkách inslovence.justice.cz, „Metodika výpočtu splátek v oddlužení (od 1. 1. 2022)“. Ministerstvo přitom podotýká, že tato metod

Související dokumenty

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Zaměstnanec v exekuci
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Exekuce
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence + daňový bonus
Přijetí zaměstnance s exekucí
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Insolvence - zaměstnanec
Srážky - insolvence
Insolvence a čistá mzda
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Insolvence zaměstnance