Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022

Vydáno: 8 minut čtení

Od 1. 4. 2022 se po 2 letech zvýšilo životní minimum z 3 860 Kč na 4 250 Kč (nařízení vlády č. 75/2022 Sb.), tím dojde k dalšímu zvýšení základní nezabavitelné částky na osobu dlužníka i na vyživované osoby a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách). Normativní náklady na bydlení, které mají vliv na výpočet nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy, se zvýšily prosincovým nařízení vlády č. 507/2021 Sb.

V lednu 2022 byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 17/2022 Sb.), která výrazně navýšila normativní náklady na bydlení pro rok 2022 (z důvodu zvýšení cen energií), a která měla vést k usnadnění přístupu k příspěvku na bydlení. I nadále však trvají rozpory, zda o 1 120 Kč navýšené normativními náklady na bydlení ovlivňují i výpočet nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy. Podle právního názoru Ministerstva spravedlnosti je potřeba v roce 2022 pod normativními náklady na bydlení pro účely výpočtu nezabavitelných částek rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb., tj. částku 7 935 Kč (6 815 Kč + 1 120 Kč) – více na stránkách inslovence.justice.cz, „Metodika výpočtu splátek v oddlužení (od 1. 1. 2022)“. Ministerstvo přitom podotýká, že tato metod

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Zaměstnanec v exekuci
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2024
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Insolvence zaměstnance
Insolvence a čistá mzda
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Výpočet splátky pro insolvenci
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Exekuce
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Insolvence - zaměstnanec
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Insolvence + daňový bonus

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)