Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence

Plné znění otázky

Vzhledem k mimořádné dotaci na odměnu ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění covid-19 dle zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, vztahující se k II vlně epidemického onemocnění covid-19 se chci zeptat, zda se tato odměna zahrnuje do čisté mzdy a budou se z ní provádět zákonem stanovené srážky na exekuce a insolvence.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Zaměstnanec v exekuci
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023

Související otázky a odpovědi

Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Výpověď v době zavření škol/čerpání ošetřovného
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Zaměstnanec a insolvence
Přijetí zaměstnance s exekucí
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuce
Dohoda o provedení práce a insolvence
Stravenkový paušál - exekuce a insolvence
Insolvence
Výživné a exekuce
Srážky z odstupného při insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce