Srážky - insolvence

Plné znění otázky

Zaměstnanec požádal o oddlužení 2. 12. 2016 - Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení -, nyní je ve stavu "povoleno oddlužení". Od které chvíle se strhávají = deponují insolvenční srážky, tzn. přednostní pohledávka?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Započtení pohledávek v pracovním právu
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Insolvence
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence + daňový bonus
Přijetí zaměstnance s exekucí
Insolvence - zaměstnanec
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Exekuce u manželů
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
99/1963 Sb. občanský soudní řád