Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022

Vydáno: 5 minut čtení

Již počtvrté v letošním roce dochází ke změně parametrů rozhodných pro výpočet srážek ze mzdy. Dvakrát se v letošním roce zvýšilo životní minimum (1. 4. a 1. 7.), již potřetí se zvyšují normativní náklady na bydlení (v lednu 2022 dvakrát a nyní od 1. 10.). Dochází tak k dalšímu zvýšení základní nezabavitelné částky na osobu dlužníka i na vyživované osoby a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách). Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. se již podruhé v letošním roce mimořádně navýšily normativní náklady na bydlení (kromě pravidelného navýšení k 1. 1.), které mají vliv na výpočet nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy.

Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. bylo rovněž upraveno výše zmíněné nařízení o nezabavitelných částkách č. 595/2006 S

Související dokumenty

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2024
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zaměstnanec v exekuci
Započtení pohledávek v pracovním právu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
289/2022 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
17/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce u manželů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy
Exekuce
Exekuce/odstupné
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Srážky ze mzdy - výživné
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence