Krácení nezabavitelné částky

Plné znění otázky

Má se provádět krácení nezabavitelné částky již od počátku při výpočtu třetin, tj. počítat s nezabavitelnou částkou zkrácenou o danou procentní výši? Nebo je možné postupovat tak, že se použije při výpočtu třetin celá nezabavitelná částka a teprve nakonec se uplatní procenta z nezabavitelné částky? Například při čisté mzdě 17 268 Kč s krácením 60 % je výpočet třetin: (17 268 – 6 429)/3 = 10 839/3 = 3613 a teprve nakonec se zpětně přičte ke srážce na exekuci 60 % z 6 429 Kč? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022

Související otázky a odpovědi

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci a vliv na zaměstnavatele
Dovolená
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Exekuce
Exekuce
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Insolvence zaměstnance
Výživné a exekuce
Exekuce
Insolvence
Exekuční srážky
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 277-279 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád