Plné znění otázky

Máme zaměstnance v exekuci, má několik exekucí. Dosud byla splácena jedna exekuce. Zaměstnanec se nyní stal zároveň příjemcem starobního důchodu. Bylo doručeno rozhodnutí od jiného exekutora jiné exekuce, který nařídil srážet pouze polovinu nezabavitelné částky, tu druhou polovinu bude srážet „sociálka“ z důchodu. Je správný postup takový, že to, co jsme dosud posílali prvnímu exekutorovi budeme posílat dále a tomu druhému pošleme 1/2 nezabavitelné částky, nebo je jiný správný postup?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020

Související otázky a odpovědi

Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Prodloužení lhůty pro podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění kvůli koronaviru
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Exekuce/odstupné
Krácení nezabavitelné částky
Insolvence
Exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Výživné a exekuce
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Exekuce
Insolvence

Související předpisy

119/2001 Sb. , kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí