Plné znění otázky

Zaměstnanec se dostal do insolvence. Loni mu byla ze mzdy prováděna srážka, letos mu na srážku nestačí příjem, takže se nebude strhávat nic. Je nutné to nějak hlásit či odůvodňovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Započtení pohledávek v pracovním právu
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Daňové zvýhodnění na dítě
Dohadná položka na konkurenční doložku
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Exekuce/odstupné
Srážky ze mzdy - výživné
Insolvence a čistá mzda
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence

Související předpisy

182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)