Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy

Vydáno: 12 minut čtení

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách).

V oblasti srážek ze mzdy došlo v letošním roce již ke třem změnám parametrů ovlivňujících jejich výši. S ohledem na časté dotazy uvádím v článku rovněž postup zaměstnavatele při zaměstnání pracovníka se srážkami ze mzdy a při ukončení pracovního poměru pracovníka se srážkami ze mzdy.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení (od 1. ledna 2020)

Jako každý rok i letos se od 1. ledna změnila vlivem pravidelné valorizace normativních nákladů na bydlení (nařízení vlády č. 349/2019 Sb.) základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka i na vyživované osoby (manželka, nezaopatřené děti) a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Zvýšení životního minima (od 1. dubna 2020)

Od 1. 4. 2020 se po 8 letech zvýšilo životní minimum z 3 410 Kč na 3 860 Kč (nařízení vlády č. 61/2020 Sb.), tím došlo k dalšímu zvýšení základní nezabavitelné částky na osobu dlužníka i na vyživované osoby a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Změna způsobu výpočtu nezabavitelných částek (od 1. července 2020)

Změnila se konstrukce výpočtu nezabavitelných částek, a to jak na povinného dlužníka, tak na jím vyživované osoby. Nezabavitelná částka na osobu povinného (dlužníka) se zvyšuje na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení (tj. 75 %), dosud šlo pouze o 2/3 (66,7 %). Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvyšuje na 1/3 nezabavitelné částky na povinného (33,3 %), dosud šlo pouze o 1/4 (25 %).

Ke změně účinné od 1. 7. 2020 došlo nařízením vlády č.

Související dokumenty

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2024
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zaměstnanec v exekuci
Započtení pohledávek v pracovním právu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
349/2019 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
62/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související komentovaná judikatura

Srážky z odstupného a nezabavitelná částka

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce u manželů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy
Exekuce
Exekuce/odstupné
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Srážky ze mzdy - výživné
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence