Insolvence - zaměstnanec

Plné znění otázky

Zaměstnanec, který je v insolvenci, a v průběhu roku 2017 jsme za něj odesílali insolvenčnímu správci srážky ze mzdy (splátka dluhu + DPH z odměny správce), s námi k 5. 1. 2018 ukončil pracovní poměr. Za 5 dní náleží zaměstnanci hrubá mzda ve výši Kč 3 587 (čistá mzda ve výši Kč 3 191). Insolvenční správce po nás požaduje zaslat celou mzdu, kterou si potom se zaměstnancem vyúčtuje sám spolu s podporou v nezaměstnanosti, kterou bude za leden 2018 pobírat, a dopočítá si k tomu i nezabavitelnou částku atd. Je to tak v pořádku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Započtení pohledávek v pracovním právu
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Insolvence zaměstnance
Insolvence zaměstnance
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Insolvence
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence + daňový bonus
Přijetí zaměstnance s exekucí
Srážky - insolvence
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Exekuce u manželů

Související předpisy

§ 172. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce