Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení

Plné znění otázky

Zaměstnanci bylo v roce 2015 povoleno soudem oddlužení. V té době bylo na jeho osobu vydáno cca 10 exekučních příkazů. Nyní (prosinec 2017) začaly do datové schránky zaměstnavatele chodit další exekuční příkazy na tohoto zaměstnance, vesměs jiné než ty, které byly před povolením oddlužení. V insolvenčním rejstříku jsme zjistili, že oddlužení bylo začátkem listopadu 2017 zrušeno z důvodu neplnění povinností dlužníka. O tomto zrušení oddlužení jsme se jako zaměstnavatel od žádné instituce oficiálně nedozvěděli, zaměstnanec toto neoznámil. Dotaz zní, jaké pořadí budou mít nově došlé exekuční příkazy a zda máme pro stanovení pořadí srážek ze mzdy brát v úvahu exekuční příkazy registrované před zahájením oddlužení.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Zaměstnanec v exekuci
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Insolvence zaměstnance
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Insolvence
Výpočet splátky pro insolvenci
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuce u manželů
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Exekuce
Exekuce/odstupné
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Exekuce
Insolvence
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky