Ing. Miroslav Bulla

V tomto vydání týdeníku se zmíním o připravované novelizaci zákoníku práce, právu na odpojení od pracovního procesu, benefitu v podobě firemních školek atd.
Vydáno: 22. 02. 2024
V tomto vydání týdeníku se zmíním o změnách v tvorbě a čerpání FKSP, konci kolků, vyúčtování daně z příjmů za rok 2023 atd.
Vydáno: 15. 02. 2024
V tomto vydání týdeníku se zmíním o uskutečněných i připravovaných změnách v oblasti DPP, dřívějším odchodu do důchodu u některých profesí atd.
Vydáno: 08. 02. 2024
Máme povinnost podávat Vyúčtování srážkové daně a Vyúčtování daně ze závislé činnosti, pokud jsme daný rok neměli žádného zaměstnance s některou z daní?
Vydáno: 01. 02. 2024
V tomto vydání týdeníku se zmíním o změnách ve mzdách od ledna 2024, o nevyplacených mzdách, o dlouhodobém investičním produktu atd.
Vydáno: 01. 02. 2024
V tomto vydání týdeníku se zmíním o ručení dodavatele za mzdy zaměstnanců subdodavatele, ohlášení plnění povinného podílu OZP atd.
Vydáno: 25. 01. 2024
V tomto vydání týdeníku se zmíním o změnách u podpor v nezaměstnanosti, aktualizovaných daňových tiskopisech, aktualizaci mzdového SW atd.
Vydáno: 18. 01. 2024
V tomto vydání týdeníku se zmíním o zvýšení srážek ze mzdy, zavedení dlouhodobého investičního produktu, metodické informaci o zaměstnaneckých benefitech atd.
Vydáno: 11. 01. 2024
Vlivem zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 dojde i ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém prostředí. Minimální výše tohoto příplatku činí u zaměstnavatelů – podnikatelských subjektů 10 %...
Vydáno: 02. 01. 2024
Zaměstnankyně chce uplatňovat slevu na dítě. Otec dítěte před třemi roky zemřel. Manželé nebyli. Stačí pro uplatnění slevy vyplnit děti v prohlášení poplatníka k dani nebo musí doložit ještě jiný dokument?
Vydáno: 18. 12. 2023
V souvislosti s pondělní stávkou, během níž došlo mimo jiné k jednodennímu přerušení práce některých školských a dětských zařízení, upřesňuje ČSSZ pro rodiče dětí podmínky nároku na ošetřovné. Nárok na...
Vydáno: 27. 11. 2023
Jakou daní se bude zdaňovat mzda zaměstnanci, který má mzdu ve výši 5 000 Kč a nepodepsal prohlášení poplatníka? Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Bude tam srážková nebo zálohová daň? Podle kterého paragrafu máme postupovat? 
Vydáno: 10. 11. 2023
Konsolidační balíček je nyní zařazen na 18. schůzi Senátu jako senátní tisk č. 161 (číslo sněmovníhu tisku je 488). Z týdeníku Podtrženo sečteno vybíráme, co obsahuje návrh, který se bude projednávat od 8. 11. Návrh znovu zavádí odvod zaměstnanců na nemocenské pojištění (0,6 % z příjmů), v posledních letech zaměstnanec odváděl pouze na důchodové pojištění (6,5 %). Ruší se některé daňové výjimky, například sleva na školkovné nebo na studenta, omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku. U benefitů se zavádí souhrnný roční limit pro osvobození od daně (a tedy i od pojistného) na úrovni poloviny průměrné mzdy (pro rok 2023 by limit představoval částku 20 162 Kč ročně). Snižuje se hranice pro aplikaci daňové sazby ve výši 23 % ze 48 na 36násobek průměrné mzdy. Balíček dále zavádí pouze dvě sazby DPH (12 a 21 %), sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 na 21 %, daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8násobek, zvyšuje se i spotřební daň z lihu a dálniční poplatky. OSVČ čeká zvýšení minimálních odvodů na sociální zabezpečení (pro rok 2024 z 2 944 Kč na 3 852 Kč). Přejete si plný přístup k odborným článkům a dostávat týdeník Podtrženo, sečteno s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda. S námi se v pracovním právu vyznáte.
Vydáno: 23. 10. 2023
Zaměstnanec má dítě svěřené do pěstounské péče dle soudního rozhodnutí od 9. 8. a v domácnosti je od 10. 8. 2023. Pokud se podívám do ZDP na § 35c odst. 10, chápu to správně, že za toto svěřené dítě lze uplatnit slevu již za srpen 2023? Jak se bude postupovat, pokud mohl zaměstnanec uplatnit tuto slevu již za srpen, ale zaměstnanec požádal o uplatnění slevy až od září? Co všechno musí udělat zaměstnanec, aby mu byla tato sleva v ročním zúčtování uplatněna? 
Vydáno: 12. 10. 2023
Od 1. 10. 2023 nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která nařizuje všem zaměstnavatelům poskytovat i zaměstnancům pracujícím na dohody příplatky za práci ve svátek, v sobotu a neděli, v noci...
Vydáno: 02. 10. 2023
Neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené za rok 2022 ani do 30. 6. 2023, má zaměstnanec v souladu s § 218 odst. 4 zákoníku práce právo určit si čerpání této dovolené sám...
Vydáno: 30. 06. 2023
Podle Asociace věřitelů přestaly fungovat srážky ze mzdy dlužníků u 52 % exekučních řízení, podobně je tomu i u insolvencí. Množství prováděných srážek z mezd kleslo na historické minimum. Důvodem...
Vydáno: 23. 06. 2023
Prezident Petr Pavel podepsal zákon o ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé protiprávního jednání budou ze zákona chráněni před případnou odvetou zejména zaměstnavatelů. Zákon má ochránit oznamovatele před propuštěním, snížením mzdy, uložením kárného...
Vydáno: 16. 06. 2023
Zaměstnavatelé kritizují úpravu dohod o provedení práce v připravovaném zákonu o konsolidaci veřejných rozpočtů. Zaměstnavatelé používají DPP ke snížení nákladů práce, kdy u odměn do 10 000 Kč nemusí za...
Vydáno: 09. 06. 2023
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nevidí prostor pro růst minimální mzdy v průběhu roku 2023. Vláda by na její zvýšení přistoupila, pokud by se na něm dohodli odbory...
Vydáno: 02. 06. 2023