Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 1. 10. 2022 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 289/2022 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. se stanovuje, že pro výpočet základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, nebo pro stanovení částky, nad kterou se srazí zbytek čisté

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2018

Související předpisy

289/2022 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Insolvence
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Exekuce
Exekuce
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce
Exekuce/odstupné
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Exekuce u manželů
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Pořadí exekucí
Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití
Ošatné a exekuce
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Srážka ze mzdy na stravenky