Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska

Plné znění otázky

Tuzemská společnost, která provádí lešenářské práce, má v pracovním poměru slovenské občany. Tyto slovenské zaměstnance vysílá do Rakouska. Slovenští zaměstnanci používají firemní dodávky. Začátkem týdne odjíždějí firemními vozy ze Slovenska přímo do Rakouska a v pátek se vrací z Rakouska přímo na Slovensko. Jak řešit cestovní náhrady slovenských zaměstnanců a nákupy PHM na Slovensku a v Rakousku do firemních vozidel?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2021
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Výše náhrady mzdy při činnostech na akcích pro děti a mládež (tábory)
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Teambuilding
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Služební vůz - pracovní pohotovost
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přesčas při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně

Související předpisy

§ 153 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce