Parkovné a cestovní příkaz

Plné znění otázky

Zaměstnanec používá služební auto, jede v místě sídla firmy na úřad a zaplatí parkovné. Musí být vypsán cestovní příkaz? Musí být vypsán cestovní příkaz i v případě, že by parkovné bylo hrazeno firemní kartou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Paušální výdaj na dopravu 5.000 Kč a DPH - doplnění k ID 1074/09
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Zaměstnanec z Ukrajiny - daňové zvýhodnění na dítě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Přesčas při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Teambuilding
Služební vůz - pracovní pohotovost
Práce přesčas ve státní svátek
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů