Parkovné a cestovní příkaz

Plné znění otázky

Zaměstnanec používá služební auto, jede v místě sídla firmy na úřad a zaplatí parkovné. Musí být vypsán cestovní příkaz? Musí být vypsán cestovní příkaz i v případě, že by parkovné bylo hrazeno firemní kartou?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Paušální výdaj na dopravu 5.000 Kč a DPH - doplnění k ID 1074/09
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Zaměstnanec z Ukrajiny - daňové zvýhodnění na dítě
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Teambuilding
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Práce přesčas ve státní svátek
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Služební vůz - pracovní pohotovost
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přesčas při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2021
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2022

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů