Cestovní náhrady - dovoz na letiště

Plné znění otázky

Naše pracovnice byla poslána na zahraniční pracovní cestu - letecky. Z místa bydliště ji na letiště dovezl manžel a po skončení pracovní cesty pro ni opět dojel: - cestovní příkaz se vystaví na jméno zaměstnankyně - proplatí se vlastně 4 cesty mezi bydlištěm zaměstnankyně a letištěm, náklady budou daňově uznatelné - je tento postup správný, i když je jasné, že neřídila zaměstnankyně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2021
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady 2023
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2024
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Teambuilding
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Služební vůz - pracovní pohotovost
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přesčas při pracovní cestě

Související předpisy

§ 157, 167 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce