Změna občanství během pracovního poměru

Plné znění otázky

Firma zaměstnává jednoho zaměstnance s ruským občanstvím (takto nahlášen na ČSSZ i ÚP – dle § 98 písm. a) – s povoleným trvalým pobytem). Tento zaměstnanec nám nyní nahlásil, že již získal české občanství. Jaké povinnosti má v tomto případě zaměstnavatel a jakým způsobem správně nahlásit tuto změnu na instituce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dvakrát podepsané prohlášení u studenta
Vyloučená doba pro ELDP
FKSP – alkohol jako občerstvení
Cizinci a odvody
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Fiktivní pojištění - EU
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO
Roční zúčtování
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Volný vstup na trh práce - cizinec
Ukrajinští zaměstnanci – problematika evidence jednotného čísla na OSSZ
Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Daňové aktuality
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Výkon nelegální práce cizinci
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

§ 95 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 37, 94 zákona 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení