Pravděpodobný průměr - výpočet

Plné znění otázky

Prosím o upřesnění, zda jsou správně obě varianty výpočtu pro pravděpodobný průměr a pak záleží jen na tom, jakou variantu si společnost určí pro výpočet ve své směrnici? Zaměstnanec neodpracuje v rozhodném období - předchozí čtvrtletí 21 dnů, měsíční mzda ve smlouvě: 20 000 Kč, úvazek 40 hod/týdně:

a) (20 000 : 40) : 4,348 = 114,995 - výpočet koeficientem,

b) (3 x 20 000) : 520 = 115,384 - výpočet dle fondu pracovních hodin v předchozím čtvrtletí.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Mzdový výpočet - svátky
Spropitné do mzdy
Neplacené volno
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
ELDP za rok 2019
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Odměna učni na praxi
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Příplatek za svátek připadající na sobotu
Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené
Doplatek mzdy
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy

Související předpisy

§ 355. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce