Nárok na dovolenou - nástup 2. 1. 2018

Plné znění otázky

Zaměstnanec má pracovní smlouvu od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Je nutné za leden dovolenou krátit o 1/12? U předešlého zaměstnavatele byl zaměstnanec do 31. 12. 2017. Bylo by to jiné, pokud by pracovní smlouva byla už od 1. 1. 2018? Byl by výpočet jiný, pokud by se jednalo soukromou nebo státní sféru (školství)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Dovolená
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Krácení dovolené za nemoc
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku

Související předpisy

§ 4a, 7, 18, 36, 212 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 547 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník