Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má hlavní pracovní poměr jako účetní, od 1/2022 má další pracovní poměr DPČ-úklid. DPČ je ve výši 2 500 Kč měsíčně, je to zaměstnání MR a neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Odvádělo by se, pokud by částka byla 3 500 Kč, má podepsané prohlášení, takže zdaním oba příjmy společně zálohovou daní. Bude se DPČ započítávat do příjmů k starobnímu důchodu? A bude se jí na DPČ vystavovat ELDP? Paní je v předdůchodovém věku a chce si navýšit příjmy, je to tak, že pokud nedosáhne v DPČ příjmu 3 500 Kč a více, tak není přihlášená na OSSZ a nezapočítává se do důchodu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Brigáda v době čerpání řádné dovolené
Dovolená po mateřské dovolené - jak a z čeho se bude počítat
Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři
Vyloučené doby pro ELDP
ELDP a DPČ
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Forma předání ELDP zaměstnanci
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Hornický důchod
Zálohy u licenčních poplatků
ELDP za rok 2019
Invalidní důchod pro OSVČ
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Předčasný důchod
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Vyloučená doba pro ELDP
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Zaměstnání malého rozsahu
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty

Související články

Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Daňové aktuality
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy