Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022

Vydáno: 10 minut čtení

Podle zákona o důchodovém pojištění se každoročně mění základní parametry pro výpočet důchodů a dále se zvyšují vyplácené důchody a příplatky k důchodu. Tyto nové základní parametry a zvýšení důchodů a příplatků k důchodu stanoví vláda svým nařízením.

Právní úprava pro rok 2022

Pro rok 2022 stanovilo nové parametry důchodového pojištění a zvýšení vyplácených důchodů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022. Zvýšení příplatků k důchodu stanovilo nařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022.

Pro zvýšení vyplácených důchodů v roce 2022 má dále význam speciální úprava platná jen pro rok 2022, a to § 67c zákona o důchodovém pojištění; toto ustanovení bylo do zákona o důchodovém pojištění vloženo zákonem č. 323/2021 Sb. a přineslo dodatečné zvýšení vyplácených důchod

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Změna pravidel zvýšení důchodů
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Náhradní doby důchodového pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Ukončení důchodového spoření
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
357/2021 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
323/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
469/2020 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

Související otázky a odpovědi

Hornický důchod
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Sociální pojištění OSVČ
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Forma předání ELDP zaměstnanci
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
ELDP a DPČ
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Výpočet důchodu
Opravný přehled na sociální pojištění
Starobní důchod
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Žádost o prominutí penále na OSSZ
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru