Hornický důchod

Plné znění otázky

Horník narozený 16. 10. 1956 odpracoval před rokem 1993 více než 10 let v hlubinných uranových dolech se stálým pracovištěm pod zemí. Splňuje všechny podmínky, aby mohl mít důchodový věk 55 let. Může se vzdát sníženého důchodového věku 55 let a požadovat důchodový věk standardní 16. 4. 2020? Tento zdánlivě nelogický krok je motivován snahou získat větší prostor pro doplacení dobrovolného důchodového pojištění, které se po vzniku nároku na důchod již započítat nedá.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění - potvrzení druhého z poplatníků
Osvobození z prodeje rodinného domu
Dovolená za rok 2021 - ukončení pracovního poměru
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Zálohy u licenčních poplatků
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Starobní důchod
Invalidní důchod pro OSVČ
Vyplnění ELDP
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
ELDP a DPČ
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Neplacené volno po část dne
Předčasný důchod
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Forma předání ELDP zaměstnanci
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ

Související články

Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Daňové aktuality
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Náhradní doby důchodového pojištění
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění