Výpočet důchodu

Plné znění otázky

Klient nastoupil v roce 2017 do předčasného důchodu, dnes již má nárok na starobní důchod, naskytla se možnost a chce ještě pracovat, má nárok po odpracování dvou let o přepočet důchodu nebo se přepočet předčasných důchodců netýká?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Doložka odvolatelnosti
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Předčasný důchod
Starobní důchod
Invalidní důchod pro OSVČ
ELDP a DPČ
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Hornický důchod
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Předčasný důchod bez výplaty
Předčasný důchod
Sociální pojištění OSVČ
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Vyplnění evidenčního listu

Související články

Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Valorizace rent v roce 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění