Forma předání ELDP zaměstnanci

Plné znění otázky

Jaká jsou pravidla při předání ELDP zaměstnanci:

  • ELDP musí být v papírové podobě nebo lze zaslat i elektronicky (emailem) a za jakých podmínek,
  • při předání v papírové podobě musí zaměstnanec podepsat stejnopis, který zůstane zaměstnavateli, jako důkaz předání? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Nárok na dovolenou za rok 2021
Příplatek za práci v sobotu
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Zálohy u licenčních poplatků
ELDP za rok 2019
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Vyloučená doba pro ELDP
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Žádost o prominutí penále na OSSZ
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Správné vyplnění ELDP

Související články

Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Daňové aktuality
Náhradní doby důchodového pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Ukončení důchodového spoření
Daňové aktuality
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

§ 35a, 38 zákona 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení