Opravný přehled na sociální pojištění

Plné znění otázky

OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ, kde omylem deklarovala, že SVČ je vedlejší činnost (má ještě zaměstnání). Je možné podat Opravný přehled, kde uvede, že podnikání je činnost hlavní? Je to pro ni výhodnější a příjmy ze zaměstnání jsou opravdu o více než polovinu nižší než příjmy z podnikání. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Osvobození z prodeje rodinného domu
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Zálohy u licenčních poplatků
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Vyplnění evidenčního listu
Invalidní důchod pro OSVČ
Vyplnění ELDP
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Hornický důchod
Neplacené volno po část dne
Předčasný důchod
Forma předání ELDP zaměstnanci
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)

Související články

Sociální zabezpečení studentů
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Náhradní doby důchodového pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Ukončení důchodového spoření
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění