Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021

Vydáno: 8 minut čtení

Podle zákona o důchodovém pojištění se pro každý kalendářní rok mění základní parametry pro výpočet důchodů, přičemž hodnoty těchto parametrů mají význam i pro další oblasti, tj. pro nemocenské a zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění a pro náhradu mezd a platů v době dočasné pracovní neschopnosti podle zákoníku práce. Každým rokem se též v lednu zvyšují vyplácené důchody.

Stanovení nových parametrů pro rok 2021

Parametry důchodového pojištění stanoví vláda svým nařízením, které současně upravuje zvýšení vyplácených důchodů v lednu každého kalendářního roku; pro rok 2021 vláda schválila příslušné nařízení dne 21. září 2020.

Na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění se hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění mění vždy od 1. ledna každého kalendářního roku. Těmito základními parametry jsou všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu; hodnoty těchto parametrů se odvíjejí od údajů vyhlášených ČSÚ. V návaznosti na tyto parametry lze pak prostřednictvím pravidel obsažen

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Nařízení vlády o nových parametrech důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2019
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění

Související otázky a odpovědi

Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyloučené doby pro ELDP
Hornický důchod
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Výpočet důchodu
Opravný přehled na sociální pojištění
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Starobní důchod
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
ELDP a DPČ
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Předčasný důchod
Neplacené volno po část dne
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Zálohy u licenčních poplatků

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
382/2020 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů