Vyplnění evidenčního listu

Plné znění otázky

Dobrý den, Prosím o radu, jak bude vypadat evidenční list za rok 2020 u člena představenstva, který byl ve funkci do 16. 1. 2020. Od 17. 1. 2020 do července 2020 mu náleží konkureční doložka. Příklad: Odměna člena představenstva 50 000 Kč. Konkureční doložka od 17. 1. 2020 do července 2020 ve výši 300 000 Kč. Tzn. LEDEN 2020: odměna člena 26 087 Kč a zároveň konkurenční doložka 23 913 Kč, ÚNOR-ČERVENEC 2020: konkureční doložka 276 087 Kč. Bude konkureční doložka za leden 2020 součástí vyměřovacího základu, kde je odměna člena představenstva (VZ = 26 087 => odměna člena + 23 913 => konkureční doložka) kód Q a 16 dní nebo bude uvedena na samostatném 2. řádku pod kódy Q a P v celku 300 000 Kč 0 dní. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Ukončení důchodového spoření
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Daňové aktuality
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Související otázky a odpovědi

Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nevyčerpaná dovolená
Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec
Forma předání ELDP zaměstnanci
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Neplacené volno po část dne
Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění ELDP
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Správné vyplnění ELDP
Vyloučená doba pro ELDP
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Opravný přehled na sociální pojištění
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii