Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020

Vydáno: 7 minut čtení

V oblasti důchodového pojištění se každoročně mění základní parametry pro výpočet důchodů, přičemž hodnoty těchto parametrů mají význam i pro další oblasti, tj. pro nemocenské a zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění a pro náhradu mezd a platů v době dočasné pracovní neschopnosti podle zákoníku práce. Tyto parametry důchodového pojištění stanoví vláda svým nařízením, které současně upravuje zvýšení vyplácených důchodů v lednu každého kalendářního roku; pro rok 2020 vláda schválila příslušné nařízení dne 30. září 2019.

Stanovení nových parametrů pro rok 2020

Pro každý jednotlivý kalendářní rok se na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění mění hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění. Těmito základními parametry jsou všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, které se odvíjejí od údajů vyhlášených ČSÚ; v návaznosti na tyto parametry lze pak prostřednictvím pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění stanovit i další parametry, tj. redukční hranice a výši základní výměry.

Pro rok 2020 stanovilo nové parametry důchodového pojištění nařízení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Nařízení vlády o nových parametrech důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2019
Náhradní doby důchodového pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
244/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
261/2019 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

Související otázky a odpovědi

Předčasný důchod
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Vyloučené doby pro ELDP
Invalidní důchod pro OSVČ
Hornický důchod
Zálohy u licenčních poplatků
Neplacené volno po část dne
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Žádost o prominutí penále na OSSZ
Výpočet důchodu
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Starobní důchod
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyplnění ELDP