Neplacené volno po část dne

Plné znění otázky

Zaměstnanec čerpá po část dne neplacené volno. Jak tuto skutečnost zohlednit na NEMPRI, ELDP a z hlediska zdravotního pojištění v případě, že čerpá pouze jednu hodinu neplaceného volna v rámci osmihodinové směny? Jak postupovat v případě, že neplacené volno trvá 4 hodiny a 4 hodiny zaměstnanec odpracuje v rámci osmihodinové směny (takto 4 dny v rámci měsíce)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Daňové aktuality
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Obědy zaměstnanců - nárok
Stravenky DUN
Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přihláška na OSSZ a ZP
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Odměna v době mateřské dovolené
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na pojistném u dlužníka
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele

Související předpisy

§ 11.2 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 16.4 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění