Neplacené volno po část dne

Plné znění otázky

Zaměstnanec čerpá po část dne neplacené volno. Jak tuto skutečnost zohlednit na NEMPRI, ELDP a z hlediska zdravotního pojištění v případě, že čerpá pouze jednu hodinu neplaceného volna v rámci osmihodinové směny? Jak postupovat v případě, že neplacené volno trvá 4 hodiny a 4 hodiny zaměstnanec odpracuje v rámci osmihodinové směny (takto 4 dny v rámci měsíce)?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obědy zaměstnanců - nárok
Stravenky DUN
Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihláška na OSSZ a ZP
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Sleva na pojistném u dlužníka
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Student a daňové přiznání

Související články

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Změny u ošetřovného v praxi

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění