Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané

Vydáno: 5 minut čtení

Konec dubna byl termínem pro uzavření evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za loňský rok. Zaměstnavateli se však může stát, že kontrola ze strany okresní správy sociálního zabezpečení odhalí chybu ve vyplněném formuláři po mnohem delší době. I tyto chyby staršího data je pak třeba opravit. Případem, kdy musí zaměstnavatel pamatovat na rozdíly při vyplňování formuláře ELDP, je i rozlišování doby vyloučené a doby odečítané.

Rozdíly lze demonstrovat např. na situaci, která byla předmětem následujícího dotazu: Zaměstnankyně, poživatelka starobního důchodu od 1. 1. 2017, byla v dočasné pracovní neschopnosti (DPN) od 27. 9. 2017 do 29. 1. 2018. V měsíci říjnu 2017 byla zúčtována odměna ve výši 3 400 Kč, v měsících listopadu a v prosinci 2017 odměna ve výši 500 Kč. Na ELDP za rok 2017 jsme v kolonce „Dny“ uvedli číslo 361 a v kolonkách „Vyloučené doby“ (VD) a „Doby odečítané“ (DO) shodně číslo 4. V rámci kontroly plnění povinností v oblasti důcho

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Náhradní doby důchodového pojištění
Vyplňování ELDP za rok 2015
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Daňové aktuality
Změna pravidel zvýšení důchodů
Ukončení důchodového spoření
Daňové aktuality
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučená doba pro ELDP
Správné vyplnění ELDP
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Zálohy u licenčních poplatků
ELDP za rok 2019
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ
Hornický důchod
ELDP
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění