Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví

Plné znění otázky

Jak správně zaúčtovat doplatek/přeplatek na SP a ZP u FO (za podnikatele), která vede účetnictví a je vůbec nutné doplatky do starého roku účtovat? Vím, že teoretický postup by měl být tento: otevřít starý rok a zaúčtovat (na základě vyhotovených přehledů) doplatek MD 526N/336. V praxi to však znamená to, že po zaúčtování případu a vyhotovení výkazů k DP musíme do DP znovu sahat a opravovat hospodářský výsledek. Je zde totiž ze strany FÚ kontrolní vazba DP (ř. 104 - VH) na výkaz zisků a ztrát (** VH před zdaněním). Pokud bychom do starého roku zaúčtovali pouze daň z příjmu, a doplatky na pojistném do roku, ve kterém byly spočteny, byla by to vyloženě chyba? Opravovat VH v DP a daňově neuznatelné náklady je velmi náročné. Dalo by se zde použít nějaké výjimky? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Vyplnění ELDP
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Odměny členů statutárních orgánů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Student a zdravotní a sociální pojištění
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Ukončení podnikání fyzické osoby
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

563/1991 Sb. o účetnictví