Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví

Plné znění otázky

Jak správně zaúčtovat doplatek/přeplatek na SP a ZP u FO (za podnikatele), která vede účetnictví a je vůbec nutné doplatky do starého roku účtovat? Vím, že teoretický postup by měl být tento: otevřít starý rok a zaúčtovat (na základě vyhotovených přehledů) doplatek MD 526N/336. V praxi to však znamená to, že po zaúčtování případu a vyhotovení výkazů k DP musíme do DP znovu sahat a opravovat hospodářský výsledek. Je zde totiž ze strany FÚ kontrolní vazba DP (ř. 104 - VH) na výkaz zisků a ztrát (** VH před zdaněním). Pokud bychom do starého roku zaúčtovali pouze daň z příjmu, a doplatky na pojistném do roku, ve kterém byly spočteny, byla by to vyloženě chyba? Opravovat VH v DP a daňově neuznatelné náklady je velmi náročné. Dalo by se zde použít nějaké výjimky? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Vyplnění ELDP
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměny členů statutárních orgánů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Student a zdravotní a sociální pojištění
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Související předpisy

§ 3.1 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví