Příjem na základě pracovní smlouvy

Plné znění otázky

Fyzická osoba, trvale žijící v ČR, na základě pracovní smlouvy pracuje na velvyslanectví ze třetí země (není z EU). Z příjmu zaměstnanci není zaměstnavatelem odváděno pojištění ani sociální ani zdravotní a není odváděna daň. Zdravotní pojištění si řeší sám, hradí zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Sociální pojištění si hradí dobrovolně. Nyní řešíme zdanění v ČR, zda uvést příjem do § 6 daně z příjmů fyzických osob, hrubý příjem navýšit o povinné pojištění sociální a zdravotní zaměstnavatele, i když není placeno a vše zdanit a zaplatit daň v ČR. Je tento postup správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Povinnost podat daňové přiznání
Insolvence zaměstnance
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění příjmu z USA
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů