Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby

Plné znění otázky

Je možné změnit způsob uplatňování výdajů při podání dodatečného daňového přiznání? Příklad: Fyzická osoba v daňovém přiznání uplatní skutečné výdaje a podá daňové přiznání v lednu. Začátkem března se rozhodne - zjistí, že je pro něj výhodnější uplatnit výdaje procentem z příjmů.

1) Lze takto postupovat?

2) Jaké to bude mít dopady na SP a ZP:

a) když neodevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání,

b) když odevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání?

Doplňující otázka:

Jelikož autor v opovědi uvádí "Zároveň z údajů uvedených v dotazu usuzuji, že se v daném případě nebude podávat dodatečné daňové přiznání, ale opravné daňové přiznání", tak pokud by se mělo podat DODATEČNÉ daňové přiznání, tak by nebylo možné již změnit skutečné výdaje na výdaje uplatňované v procentech? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Spoluúčast, pokuty za dopravní přestupky
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Odměny členů statutárních orgánů
Sociální výpomoc
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
OSVČ - starobní důchodce

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
280/2009 Sb. daňový řád