Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Při výkonu pracovní činnosti nejsou zdaleka výjimkou pracovněprávní vztahy sjednávané na dobu časově omezenou. V tomto příspěvku si formou příkladů předvedeme postupy zaměstnavatele v právních podmínkách roku 2021 v různých situacích, vycházejících právě z existence pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu určitou.

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP, mimo výjimek dále uvedených. Je-li osoba ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:

  • přihlašuje osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance, pokud již přihlášena není, a
  • odvádí pojistné podle zákona, tedy:
    • alespoň z minimálního vyměřovacího základu (což je v roce 2021 hodnota minimální mzdy 15 200 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc), případně z jeho poměrné části podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, například pokud je zaměstnanec n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související články

Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Sčítání příjmů a placení pojistného na zdravotní pojištění
Musí občan platit pojistné, i když nemá příjem?
Návaznost zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění OSVČ
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související komentovaná judikatura

Pracovní poměr na dobu určitou akademických pracovníků