Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě

Plné znění otázky

Fyzická osoba, občan ČR, je běžný zaměstnanec české firmy a vztahuje se na něj sociální a zdravotní pojištění v ČR. Zároveň dostává odměnu za působení v orgánech právnické osoby na Maltě. Tuto činnost vykonává jak na Maltě, tak z ČR (videokonference). Jak se řeší tyto příjmy z pohledu DPFO, sociálního a zdravotního pojištění v ČR?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Příprava zákona o zahraniční službě
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sleva na pojistném u dlužníka
Student a zdravotní a sociální pojištění
Zdanění příjmu z USA
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Příjem na základě pracovní smlouvy
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění

Související předpisy

164/1997 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku
§ 38f. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů