Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě

Plné znění otázky

Fyzická osoba, občan ČR, je běžný zaměstnanec české firmy a vztahuje se na něj sociální a zdravotní pojištění v ČR. Zároveň dostává odměnu za působení v orgánech právnické osoby na Maltě. Tuto činnost vykonává jak na Maltě, tak z ČR (videokonference). Jak se řeší tyto příjmy z pohledu DPFO, sociálního a zdravotního pojištění v ČR?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související otázky a odpovědi

Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Student a zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Odměny členů orgánů právnických osob
Student a daňové přiznání
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Přehled OSVČ
Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Pojistné

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
164/1997 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku